کارفرما

درباره “ا متین”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 500,000 تومان

یک پروژه داریم که با زامارین نوشتیم و push notification نیز روی firebase انجام دادیم. مشکلی که داریم روی به روز شدن توکن فایربیس هست…