کارفرما

درباره “محسن صالحی”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 5,000,000 تومان

سلام، من یک برنامه آنلاین کنترل پروژه میخواهم که مشکلات شرکت ما را حل کند. برنامه ای که روی سرور نصب بشود و دارای اپ…