کارفرما

درباره “farhad_mo”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 5,000,000 تومان

سلام وقت بخیر نیازمند طراحی نرم افزار برای اتصال به plc و دریافت اطلاعات سنسورها ( نرم افزارهایی مانند اسکادا و … در اسکیل خیلی…