جزئیات نمونه کارها

فریلنسرها

طراحی و رندرینگ و پست پروداکشن

طراحی و پست پروداکشن رندر های خارجی با نرم افزارهای معماری

دیدگاه خود را بنویسید

بوووم !!!!

با انجام پروژه در پارس‌فریلَنسر جایزه بگیرید

با انجام اولین پروژه در پارس‌فریلنسر مبلغ 500.000 تومان، دومین پروژه 300.000 تومان، سومین پروژه 200.000 تومان، جمعا 1.000.000 تومان  هدیه دریافت نمایید.