Python

  1. Home
  2. Python
فریلنسرها
  • هزینه پروژهبودجه از 100,000 تومان - 1,000,000 تومان

باسلام، به یک نفر مسلط به زبان جنگو ( پایتون ) نیاز دارم جهت تکمیل پروژه. پروژه مونولیت بوده به میکرو سرویس تبدیلش کردیم. قسمت کمی از فایل داکر و…

  • هزینه پروژهبودجه از 100,000 تومان - 300,000 تومان

با سلام در این پروژه به زبان پایتون  باید برای دوتا میکروسرویس داکر گذاشته شود تقریبا بیشتر از نصف پروژه انجام شده توضیحات بیشتر بعد از قبول کردن پروژه مهلت…