بایگانی

  1. Home
  2. فریلنسر، جایزه فریلنسر، پروژه
فریلنسرها
با انجام پروژه جایزه بگیرید

با انجام پروژه جایزه بگیرید

فریلنسرید یا کارفرما ؟

جهت حمایت از فریلنسرها و کسب و کارهای نوپا، هدایای نقدی توسط پارس‌فریلَنسر به تمام کاربران پرداخت می‌شود.

پاداش فریلنسر

با انجام موفقیت آمیز پروژه و فروش میکرو سرویس تا 4000.000 تومان جایزه بگیرید

انجام پروژه اول

%100 مبلغ پروژه...