برنامه در دسترس است

بایگانی

  1. Home
  2. فریلنسر، جایزه فریلنسر، پروژه
فریلنسرها
با انجام پروژه جایزه بگیرید

با انجام پروژه جایزه بگیرید فریلنسرید یا کارفرما ؟ پاداش فریلنسر با انجام موفقیت آمیز پروژه و فروش میکرو سرویس تا 4000.000 تومان جایزه بگیرید انجام پروژه اول %2 مبلغ پروژه تا 500هزار تومان انجام پروژه دوم %3 مبلغ پروژه تا 1میلیون تومان انجام پروژه سوم %5 مبلغ پروژه تا 2میلیون تومان اولین فروش سرویس....