کارفرما

درباره “افشين راد”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 30,000 تومان

با سلام و احترام جهت انجام یک پژوهش، احتیاج به همکاری یک مجری توانا و مسلط به تحقیق و پژوهش بخصوص در امر روش تحقیق…