کارفرما

درباره “رها دهقانی”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 100,000 تومان

شرکت ما به دنبال یک طراح با استعداد و خلاق برای پروژه طراحی وکتور می باشد. این طرح‌ها در بسته‌های ده تای سفارش داده میشوند…