کارفرما

درباره “سعید جعفری”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 10,000,000 تومان

یه شرکت مشاوره و بازرگانی توی کشور ترکیه دارم . زمینه فعالیت مجموعه ما عبارت است از ؛ ۱ _ صادرات کالا به ایران و…