جزئیات شرکت

  1. Home
  2. جزئیات شرکت
فریلنسرها
کارفرما

درباره “غزاله آزاد”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 300,000 تومان - 800,000 تومان

ایجاد یک درخت هذلولی در شبکه های پیچیده و بررسی مسیریابی هاپ به هاپ. و خروجی کار، تحلیل حافظه مسیریابی با توجه به سایز درختان