برنامه در دسترس است

جزئیات شرکت

  1. Home
  2. جزئیات شرکت
فریلنسرها
کارفرما

درباره “محمد مهدی شریفی”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 500,000 تومان - 2,000,000 تومان

موضوع این پروژه بررسی سیر مصرف داروها در ایران در دوره زمانی معاصر و تحلیل عوامل سیاسی، اقتصادی و درمانی متاثر بر آن هست. بخش…