رها دهقانی

رها دهقانی

رها دهقانی

0 بازخورد

عضو از تاریخ 1 آبان 1402

در صد موفقیت فریلنسری

0

در صد موفقیت کارفرمایی

0

تعداد تمام آرا

0

کل پروژه های انجام شده

0

توضیحات


تحصیلات


سوابق شغلی


جوایز و گواهینامه ها


نمونه کار ها


0 بازخورد

0

0 کل بازخوردها

پیام ها