کارفرما

درباره “Elya Hemmat”

پروژه ها

  • هزینه پروژهزمان تقریبی: 500,000 تومان برای 5 ساعت

اموزش قالب بادی باس به صورت پروژه محور و آفلاین به صورت ارسال ویدیو با پشتیبانی به صورت ارسال پرسش و پاسخ (جلسه رفع اشکال)…