جزئیات شرکت

  1. Home
  2. جزئیات شرکت
فریلنسرها
کارفرما

درباره “farhang2000 farhang2000”

  • هزینه پروژههزینه 100,000 تومان - 1,500,000 تومان

سلام . ویدیوهایی برای بارگزاری در اینستاگرام در محیط طبیعی و پرده سبز در حال تولید و فیلمبرداریی می باشد. حجم ویدیو های مورد نیاز…

  • هزینه پروژههزینه 100,000 تومان - 500,000 تومان

ویدیو هایی برای اینستاگرام تولید شده است و این پروژه به صورت بلند مدت خواهد بود .پرداختی ها به صورت ساعت خروجی خواهد بود