کارفرما

درباره “Fatima Hoseini”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 400,000 تومان

سلام پروژه عبارت است از مدلسازی سه بعدی Ansys دو سلول باتری که به شکل دو مستطیل با ابعاد مشخص و فاصله مشخص از یکدیگر…

  • هزینه پروژهبودجه از 500,000 تومان

وبسایت به صورت بسیار با کیفیتی با زبان های پایتون و جنگو و ناکست نوشته شده و در حال بهره برداریه. به دلیل در حال…

  • هزینه پروژهبودجه از 100,000 تومان

با سلام و روزبخیر برای معرفی شرکت با استفاده از لوگو موشن نیاز به همکار طراح خلاق داریم که متناسب با حرفه ما و اطلاعاتی…