جزئیات شرکت

فریلنسرها
کارفرما

درباره “hossein-asgari”

کارگزاری بیمه پایا درخواست طراحی یک سایت بیمه ای همانند بیمیتو و بیمه بازار با همان فیچر ها و صفحات داخلی را دارد .
همچنین اپ موبایل که بخشی از آن پیاده سازی و طراحی شده و بخشی دیگر نیاز به طراحی دارد درحد ۲ الی ۳ صفحه

  • هزینه پروژههزینه 500,000 تومان - 2,000,000 تومان

شرکت کارگزاری بیمه پایا در درخواست دارد تا طراحی صفحات اصلی سایت را با نمونه بیمه بازار و بیمیتو با همان فیچر ها طراحی نمایید…