کارفرما

درباره “kian Karampour”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 1,500,000 تومان

به یک نفر حسابدار آشنا به امور مالیاتی و ارزش افزوده جهت ثبت معاملات فصلی و ارزش افزوده به صورت سالیانه و سه ماهه نیازمندیم…