کارفرما

درباره “Mahdi Rouzbahani”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 2,000,000 تومان

پروژه مذکور نیازمند تحقیقات از مقالات انگلیسی و ترجمه و خلاصه کردن آن در قالب یک متن کامل و قابل استناد است که بتوان بر…