جزئیات شرکت

  1. Home
  2. ایران
  3. جزئیات شرکت
فریلنسرها
کارفرما

درباره “Mohammad Etemadi”

  • هزینه پروژههزینه 5,000,000 تومان - 15,000,000 تومان

این پروژه مربوط به فاز اول پروژه میباشد. بیشتر مهارت‌های backend مورد نظر است و در این فاز مباحث طراحی اهمیتی ندارد. لذا باید کاملا…