جزئیات شرکت

  1. Home
  2. ایران
  3. جزئیات شرکت
فریلنسرها
کارفرما

درباره “mohammad fanaee”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 50,000 تومان - 300,000 تومان

برای ضبط ویدیو و گویندگی روی آن به شخصی با صدای عالی و بدون لهجه نیازمند هستیم