کارفرما

درباره “gmortaza-ahmadi”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 300,000 تومان

سلام يك برنامه مورد نياز است كه : 1 ) فقط يك پنجره براي انتخاب فايل اكسل (براي ويرايش و ايمپورت به ديتابيس) داشته باشد…