کارفرما

درباره “Saeed Farzami”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 500,000 تومان

با سلام سایت وردپرسی با فرآیندی مشابه سایت فریلنسری پروژه ولی برای فروش کالا مد نظر است. قالبهای فریلنسرینگ برای پروژه دیدم اما برای کالا ندیدم. به…