کارفرما

درباره “shahab ahmadi”

پروژه ها

  • هزینه پروژهبودجه از 1,000,000 تومان

یک نمونه برنامه دارم که بدون نصب برنامه خاصی اجرا میشود و برنامه از این قرار است: حجم برنامه در حد چند مگابایت میباشد. بعد…