جزئیات شرکت

فریلنسرها
کارفرما

درباره “visa724 rostami”

  • هزینه پروژههزینه 2,000,000 تومان - 5,000,000 تومان

۱. جدا کردن موضوع صفحه از آدرس url (در پنل ادمین url و موضوع مشترک است و نمیتوانیم موضوع را از url جدا در نظر…