فریلنسر
ایمیل تأییده شده است هویت کاربر تأیید شده است fatemeh eskandari
5/5 (2 بازخورد)
تاریخ عضویت 1400-03-23
امتیاز پروفایل 90%

نویسنده سئوکار

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران نویسنده سئوکار در رایا مارکتینگ – ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ ویراستار فنی و محتوایی در دانشگاه زنجان – ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ نویسنده تولید محتوا در شرکت دیجیتال مارکتینگ مهتاب – ۱۳۹۹ تاکنون

0

پروژه‌ در حال انجام

2

پروژه‌ تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

خدمات در حال انجام

0

خدمات تکمیل شده

0

خدمات لغو شده

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

دعوت به انجام پروژه

پروژه های انجام شده در پارس‌فریلنسر

شرکت
ایمیل تأییده شده است هویت کاربر تأیید شده است پشتیبان پارس‌فریلنسر

تولید محتوای متنی سئو

 • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: بالاترین کیفیت
 • 1401-09-24
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت تحویل کار متعهد بودم؟
  • مبلغ پیشنهادی برای این پروژه ارزش داشت؟

شرکت
ایمیل تأییده شده است هویت کاربر تأیید شده است پشتیبان پارس‌فریلنسر

تولید محتوای متنی

 • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: قیمت و کیفیت مناسب
 • ایران
 • 1400-05-30
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت تحویل کار متعهد بودم؟
  • مبلغ پیشنهادی برای این پروژه ارزش داشت؟

خیلی حرفه ای و مسلط به موضوع و طبق برنامه زمان بندی با توجه به شرایط کرونا پروژه انجام شد.