فریلنسر
ایمیل تأییده شده است Fsunroo
5.0/5 (2 بازخورد)
تاریخ عضویت ۱۳۹۹-۱۰-۱۶
Profile health 40%

0

پروژه های در حال انجام

2

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

855,000 تومان

Total Earnings

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

بازخورد مشتری

شرکت
ایمیل تأییده شده است morvarid 91

برنامه نویسی map reduce

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • ایران
 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۵
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت تحویل کار متعهد بودم؟
  • مبلغ پیشنهادی برای این پروژه ارزش داشت؟

خیلی با ادب و سریع و با مسئولیت و با حوصله

شرکت
ایمیل تأییده شده است morvarid 91

برنامه نویسی python

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • ایران
 • ۱۳۹۹-۱۰-۱۹
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت تحویل کار متعهد بودم؟
  • مبلغ پیشنهادی برای این پروژه ارزش داشت؟

بسیار حرفه ای و متعهد و خوش برخورد

کسب درآمد از طریق معرفی سایت به دیگران