برنامه براي اديت و ايمپورت داده از اكسل به ديتابيس sql server

  • محل انجام پروژهمحل انجام پروژه: از طریق سایت
  • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: کمترین قیمت
  • زمان تحویل پروژه1402-07-13

جزئیات پروژه

سلام

يك برنامه مورد نياز است كه :

1 ) فقط يك پنجره براي انتخاب فايل اكسل (براي ويرايش و ايمپورت به ديتابيس) داشته باشد .

2 )‌ سورس برنامه در اختيار كارفرما قرار بگيرد

3 )‌ ترجيحا با زبان سي شارپ و يا پايتون نوشته شده باشد .

4 )‌ از ورود ركورد تكراري (داپليكيت) به ديتابيس جلوگيري كند .

 

برنامه مورد نظر فايل اكسل را دريافت كرده و سپس جدول موجود در فايل اكسل را ويرايش كرده و به تيبل هاي ديتابيس ايمپورت مي كند .

تسلط به مهارت‌:

دسته بندی حرفه:

نوع فریلنسر مورد نیاز برای انجام این پروژه: