تحلیل آماری در زمینه بازار دارویی با استفاده از آمارنامه

  • محل انجام پروژهمحل انجام پروژه: از طریق سایت
  • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: قیمت و کیفیت مناسب
  • زمان تحویل پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

موضوع این پروژه بررسي سیر مصرف داروها در ايران در دوره زماني معاصر و تحلیل عوامل سیاسي، اقتصادي و درماني متاثر بر آن هست.

بخش عمده‌ای از کار به اتمام رسیده و تمپلیت مد نظر برای استخراج آمار هم مشخص شده و به دلیل کمبود وقت تمایل دارم که ادامه این تحلیل آماری رو فرد دیگری قبول زحمت کنن.

دسته بندی‌ها عمدتا بر اساس ATC Code  هست که همه چیزش واضح هست و کل دیتاهای خام لازم در اختیار فرد قرار میگیره.

تمپلیتی که قراره بر اون اساس دیتاها استخراج بشه هم پیوست شده.

فقط علاوه بر این چیزایی که تو فایل هست؛ باید یک نمودار مربوط به ترند مصرف در دنیا هم بیاریم و با ایران مقایسه کنیم.

مسلط به زبان‌های:

مهلت تکمیل پروژه:

1401-08-17