ثبت ریویو در گوگل

  • محل انجام پروژهمحل انجام پروژه: از طریق سایت
  • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: قیمت و کیفیت مناسب
  • زمان تحویل پروژه1402-07-13

جزئیات پروژه

سلام ، کسی رو می خوام که من پیام آماده بدم و توی گوگل مپ ثبت کنه و رای 5 ستاره بده، هر کس که می تونه پیام بده و هزینشو بگه،
3 مدل قیمت بهم بدید لطفا

برای 50 کامنت و رای 5 ستاره؟

برای 100 کامنت و رای 5 ستاره؟

برای 200کامنت و رای 5 ستاره؟

دسته بندی حرفه:

نوع فریلنسر مورد نیاز برای انجام این پروژه: