ران کردن و طراحی از صفر تا صد سرور فایو ام

  • محل انجام پروژهمحل انجام پروژه: از طریق سایت
  • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: بالاترین کیفیت
  • زمان تحویل پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

به نیروی متعهد به کار برای ران کردن و طراحی از صفر تا صد سرور فایو ام ، همراه با مپینگ کار حرفه ای جهت دیزاین سرور نیازمندیم

دسته بندی حرفه:

نوع فریلنسر مورد نیاز برای انجام این پروژه: