رفع عیب push notification در یک پروژه زامارین-xamarin

  • محل انجام پروژهمحل انجام پروژه: از طریق سایت
  • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: بالاترین کیفیت
  • زمان تحویل پروژه1402-07-10

جزئیات پروژه

یک پروژه داریم که با زامارین نوشتیم و push notification نیز روی firebase انجام دادیم. مشکلی که داریم روی به روز شدن توکن فایربیس هست که در برخی موارد درست انجام نمیشه.

تسلط به مهارت‌:

دسته بندی حرفه:

نوع فریلنسر مورد نیاز برای انجام این پروژه: