طراحی تایپوگرافی انگلیسی

  • محل انجام پروژهمحل انجام پروژه: از طریق سایت
  • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: بالاترین کیفیت
  • زمان تحویل پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

من نیازمند طراحی ۹ عدد Title انگلیسی که به عنوان نام درب های اتاق ها است و باید برای چاپ برود.

رنگ این عناوین هم خاکستری و یا طوسی پر رنگ باشد.

دسته بندی حرفه:

نوع فریلنسر مورد نیاز برای انجام این پروژه: