طراحی سایت انگلیسی

  • محل انجام پروژهمحل انجام پروژه: خارج از سایت
  • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: قیمت و کیفیت مناسب
  • زمان تحویل پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

درود ما نیاز به وبسایت انگلیسی داریم، که متن رو خودمون واستون میفرستیم و برای جذب بیشتر باید با انجام یکسری تسک‌ها قصد ایردراپ یه والت کلاینت رو داریم

مسلط به زبان‌های:

نوع فریلنسر مورد نیاز برای انجام این پروژه:

مهلت تکمیل پروژه:

1402-03-10