طراحی سایت با زبان انگلیسی

  • محل انجام پروژهمحل انجام پروژه: از طریق سایت
  • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: بالاترین کیفیت
  • زمان تحویل پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

نیاز به فریلنسر مسلط به زبان انگلیسی جهت طراحی سایت خارجی دارم. لطفا نمونه کار هم ارایه دهید.

تسلط به مهارت‌:

مسلط به زبان‌های:

نوع فریلنسر مورد نیاز برای انجام این پروژه: