برنامه در دسترس است

جزئیات پروژه

  1. Home
  2. 3D Design
  3. جزئیات پروژه
فریلنسرها

مدلسازی سه بعدی سرمایش باتری با هندسه ساده

  • محل انجام پروژهمحل انجام پروژه: از طریق سایت
  • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: قیمت و کیفیت مناسب
  • زمان تحویل پروژه۱۴۰۱-۰۸-۲۳

جزئیات پروژه

سلام پروژه عبارت است از مدلسازی سه بعدی Ansys دو سلول باتری که به شکل دو مستطیل با ابعاد مشخص و فاصله مشخص از یکدیگر قرار گرفته اند. انتقال حرارت از یک باطری به سیال مجاور و همچنین انتقال حرارت بین دو باطری با جریان هوای بین آنهاست. ضمنا یکی از دو سلول دچار افزایش دمای 1200C میشود که پدیده تغییرفاز و Thermal runaway رخ میدهد. مدلسازی تغییرات دمایی بر اساس زمان مدنظر است.

حداقل مهارت های مورد نیاز:

دسته بندی حرفه:

نوع فریلنسر مورد نیاز برای انجام این پروژه:

مهلت تکمیل پروژه:

۱۴۰۱-۰۶-۳۰

راهنمای ثبت پیشنهاد روی پروژه

۱. پس از ورود به صفحه پروژه مورد نظر روی دکمه ارسال پیشنهاد کلیک نمایید. (باید با اکانت فریلنسری وارد سایت شده باشید)

۲. مبلغ پیشنهادی جهت انجام پروژه را در فیلد اول وارد کنید، (پس از انتخاب شما توسط کارفرما این مبلغ در سایت سپرده گذاری می شود)

۳. ددلاین یا زمان تحویل پروژه را در فیلد دوم وارد نمایید.

۴. توضیح یا پروپوزال را در فیلد سوم وارد نمایید. (فقط توسط کارفرمای پروژه قابل مشاهده است )

چنانچه توانایی انجام پروژه را دارید، به عنوان فریلنسر وارد شوید.

سپس رایگان پیشنهاد ارسال نمایید.