مقاله مروری

77 روز پیش

بودجه

توافقی

تاریخ انقضا

1 دی 1402

مدت زمان پروژه

20 روز

پیشنهادها

1 پیشنهاد

نیاز به فاز بندی

ندارد

سطح پروژه

حرفه ای

توضیحات پروژه

نگارش مقاله مروری سیستماتیک به همراه متاانالیز در حیطه علوم پزشکی.


مهارت‌های مورد نیاز پروژه


دسته‌بندی

درباره کارفرما

borna safari
borna safari

borna safari

0 (0)

پیام ها