مینت کالکشن nft

  • محل انجام پروژهمحل انجام پروژه: از طریق سایت
  • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: قیمت و کیفیت مناسب
  • زمان تحویل پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

ما یک اسمارت کانترکت داریم که میخوایم باهاش یک کالکشن رو دیپلوی و مینت بکنیم. در مراحله مینت بر روی شبکه تست نت یک مشکل جزئی داریم که میخوایم کسی که مسلط به سالیدیتی هست مینت رو انجام بده تا بدون مشکل انجام بشه. کمتر از یک ساعت زمان میبره.

دسته بندی حرفه:

نوع فریلنسر مورد نیاز برای انجام این پروژه: