جزئیات پروژه

فریلنسرها

نگارش تمرین

  • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
  • سطح پروژهسطح معمولی

جزئیات پروژه

با سلام

تمرین اول :

در فایل های ضمیمه

-فایل اول سوال

-فایل دوم مراحل 4 گانه پاسخ به سوال به ترتیب مورد نظر

مهلت تحویل تا 9 دی ماه

تمرین دوم:

برای پیاده سازی سیستم های ERP در سازمان ها چه آمادگی هایی باید وجود داشته باشد؟

مهلت تحویل تا 9 دی ماه

تمرین سوم:

به طور دلخواه یک صنعت را انتخاب کنید و کاربرد فناوری های تحول دیجیتال را در آن صنعت شناسایی و تشریح و دسته بندی کنید.

مهلت تحویل تا 13 دی ماه

تمرین چهارم:
یک سازمان خاص را در نظر گرفته و چالش های مربوط (به نظام توسعه و توانمندسازی) را در آن سازمان در قالب یک گزارش تدوین کرده و راهکارهای پیشنهادی را برای خروج از این مسائل و حل چالش ها بیان کنید.
مهلت تحویل تا 13 دی ماه

حداقل مهارت های مورد نیاز:

دسته بندی صنعت:

نوع فریلنسر مورد نیاز برای انجام این پروژه:

راهنما

برای ارتباط با کارفرما ابتدا پیشنهاد برای این پروژه ارسال نمایید سپس از طریق چت خصوصی با کارفرما مذاکره نمایید.

توجه : قیمت پیشنهادی شما قیمت نهایی انجام پروژه نیست و پس از دریافت جزئیات دقیق تر قابل ویرایش است.

مشکل ورود به حساب کاربری برطرف شد