نگارش مقاله

108 روز پیش

بودجه

200,000 تومان

تاریخ انقضا

30 آبان 1402

مدت زمان پروژه

5 روز

پیشنهادها

18 پیشنهاد

نیاز به فاز بندی

ندارد

سطح پروژه

ساده

توضیحات پروژه

نگارش مقاله با یک عنوان در موضوع میکروبیولوژی هست.


مهارت‌های مورد نیاز پروژه


دسته‌بندی

درباره کارفرما

G H
G H

G H

0 (0)

پیام ها