وب اپلیکیشن مطب جنگو DRF و ریکت

  • محل انجام پروژهمحل انجام پروژه: از طریق سایت
  • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: بالاترین کیفیت
  • زمان تحویل پروژه1402-07-21

جزئیات پروژه

وب اپلیکیشن مطب

– جداول پایه

– فرم پذیرش

– فرم شرح حال نویسی

– فرم نوبت دهی

-فرم تشکیل پرونده

در داخل فایل کاملا توضیح داده شده است

تسلط به مهارت‌:

دسته بندی حرفه:

نوع فریلنسر مورد نیاز برای انجام این پروژه: