ویرایش و کامل کردن مطالعات معماری ساختمان اداری

مدت‌ها پیش

بودجه

100,000 تومان

تاریخ انقضا

24 اسفند 1399

مدت زمان پروژه

0 روز

پیشنهادها

0 پیشنهاد

نیاز به فاز بندی

ندارد

سطح پروژه

ساده

توضیحات پروژه

مطالعات مرتبط با معماری ساختمان اداری میباشد که درصدی از آن انجام شده و نیاز به ویرایش و تکمیل کردن دارد، صرفا دانش آموخته معماری می تواند همکاری کند چون مباحث تخصصی هست و تنها تایپ کردن نمیباشد


مهارت‌های مورد نیاز پروژه


دسته‌بندی

درباره کارفرما

ha ah
ha ah

ha ah

0 (0)

پیام ها