پر کردن پرسشنامه الکترونیک

مدت‌ها پیش

بودجه

100,000 تومان

تاریخ انقضا

17 اسفند 1399

مدت زمان پروژه

0 روز

پیشنهادها

0 پیشنهاد

نیاز به فاز بندی

ندارد

سطح پروژه

ساده

توضیحات پروژه

سلام برای یک پایان نامه یک پرسشنامه الکترونیک هستش لازمه 250 دانشجو که بطور 50درصد دختر و 50 درصد پسر این پرسشنامه رو پر کنن


مهارت‌های مورد نیاز پروژه


دسته‌بندی

درباره کارفرما

Alireza Sadeghi zade
Alireza Sadeghi zade

Alireza Sadeghi zade

0 (0)

پیام ها