پشتیبانی مورد به مورد از سایت

  • محل انجام پروژهمحل انجام پروژه: از طریق سایت
  • سطح پروژهاولویت در انتخاب فریلنسر: قیمت و کیفیت مناسب
  • زمان تحویل پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

سلام

من یک سایت راه اندازی کردم و نیاز به یک برنامه نویس و طراح سایت دارم که در هر موردی که مشکلی پیش اومد و یا خواستم کاری روی سایت انجام بشه موردی و توافقی باهم کار کنیم.

دسته بندی حرفه:

مسلط به زبان‌های:

نوع فریلنسر مورد نیاز برای انجام این پروژه: