انجام امور مشتریان

RLZ27 RLZ27

0 در حال انجام

45 روز پیش

132 بازدید


هزینه

500,000 تومان

زمان تحویل

30 روز

تعداد فروش موفق

0 بار

توضیحات سرویس

انجام کلیه امور مربوط به رضایت سنجی مشتریان شامل: _ طراحی فرایند و سوالات رضایت سنجی _ انجام رضایت سنجی مشتریان شما _ثبت نتایج و ارائه گزارش _ تحلیل ماهانه نتایج ارزیابی


انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

سرویس‌های مشابه

سرویس‌های مشابه با سرویس فوق

پیام ها