برنامه در دسترس است

جزئیات سرویس

  1. Home
  2. 1 ساعت
  3. جزئیات خدمات
فریلنسرها

دیجیتال مارکتینگ و منبع یابی و ترجمه

توضیحات

درصورتیکه محصول مناسب برای صادرات داشته باشید با شما قرارداد دیجیتال مارکتینگ و مشاوره می بندم. 

درصورتیکه نیاز به خرید کالا جهت واردات دارید، فروشنده ها و تولیدکنندگان مناسب برای شما پیدا میکنم.

درصورت نیاز به مترجم برای پاسخگویی به ایمیل ها یا در جلسات تجاری، با شما با ترجمه حرفه ای همراهی می کنم.