ساخت پوستر و لوگو

BK3PW BK3PW

0 در حال انجام

60 روز پیش

180 بازدید


هزینه

100,000 تومان

زمان تحویل

10 روز

تعداد فروش موفق

0 بار

توضیحات سرویس

به نام خدا حسین تقیان هستم مسلط به کامپیوتر طراحی لوگو و پوستر انجام میدم. ادیتویدیو هم انجام میدم. تایپ هم گاهی انجام میدم.


انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

سرویس‌های مشابه

سرویس‌های مشابه با سرویس فوق

طراحی گرافیک

طراحی و گرافیک

طراحی گرافیک

(0)0 بازخورد


طراحی گرافیک

طراحی و گرافیک

طراحی گرافیک

(0)0 بازخورد


طراح کاور محصول

طراحی و گرافیک

طراح کاور محصول

(0)0 بازخورد


پیام ها