طراحی و ساخت مدارات الکترونیک

meysam farshadmehr meysam farshadmehr

0 در حال انجام

مدت‌ها پیش

121 بازدید


هزینه

1,000,000 تومان

زمان تحویل

2 روز

تعداد فروش موفق

0 بار

توضیحات سرویس

طراحی، ساخت و تعمیرات کلیه بردهای الکترونیکی اعم از صنعتی و غیر صنعتی


انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

meysam farshadmehr

آخرین فعالیت: مدت‌ها پیش

0 (0 بازخورد)


سرویس‌های مشابه

سرویس‌های مشابه با سرویس فوق

پیام ها