مشاوره حقوقی و کسب و کار

Hamideh Ehsani Hamideh Ehsani

0 در حال انجام

مدت‌ها پیش

113 بازدید


هزینه

450,000 تومان

زمان تحویل

2 روز

تعداد فروش موفق

0 بار

توضیحات سرویس

مشاوره حقوقی مشاوره کسب و کار مشاوره موفقیت مذاکره برای قرارداد برد-برد میانجیگری حقوقی میانجیگری تجاری و کسب و کار مشاوره حقوقی برای ساعتی ۴۵۰۰۰۰ ت که میشه دقیقه ای ۷۵۰۰ ت برای تنظیم قراردادهای فروش و اجاره ۳۵۰۰۰۰ ت  


انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

Hamideh Ehsani

آخرین فعالیت: مدت‌ها پیش

0 (0 بازخورد)


سرویس‌های مشابه

سرویس‌های مشابه با سرویس فوق

پیام ها