ویرایش تخصصی متون علمی و رسمی

Nader Iranfar Nader Iranfar

0 در حال انجام

15 ساعت پیش

173 بازدید


هزینه

2,500,000 تومان

زمان تحویل

5 روز

تعداد فروش موفق

0 بار

توضیحات سرویس

«ویرایش» مرحله‌ی نهایی کار بر روی محتواست و به همین دلیل، از اهمیت بالایی در امر تدوین و تألیف، برخوردار است. معمولاً در تولید آثار فاخر مکتوب و متون علمی مرجع، از دستاوردهای تیم ویراستاری، استفاده می‌شود. این تیم، شامل ویراستاران علمی، ادبی و فنی است که به همراه نمونه‌خوان‌ها، کارشناسان چاپ و سایر عوامل نشر، تحت نظر سر-ویراستار کار می‌کنند. رئوس خدمات و هزینه‌ها در حوزه‌ی ویرایش: - ویرایش عمومی متن فارسی شامل اصلاحات نگارشی و دستوری: 1.500.000 تومان برای 2500 کلمه (ده صفحه)،​ در سه روز (مناسب برای متن تألیفی که از ساختار قوی برخوردار است؛ یا متنی که نویسنده‌ی آن، بر حفظ ساختار مطالب، تأکید دارد.) - ویرایش تخصصی متن فارسی شامل ویرایش عمومی، به همراه تحلیل، نقد، بازنویسی و اصلاحات ساختاری محتوا: 2.500.000 تومان برای 2500 کلمه (ده صفحه)، در پنج روز (مناسب برای متنی که به اصلاحات ساختاری یا بازنویسی نیاز دارد.) - ویرایش تطبیقی متن فارسی با انگلیسی شامل ویرایش عمومی، به همراه بازنویسی جملات و عبارات پیچیده یا دیرفهم، با استناد به متن انگلیسی، (+نقدنویسی برای معایب احتمالی در متن انگلیسی): 3.500.000 تومان برای 2500 کلمه (ده صفحه)، در یک هفته (مناسب برای متن ترجمه‌شده که به تطبیق یا مراجعه به متن انگلیسی، نیاز دارد.) ---------------------- ارزیابی و پذیرش سفارش، فقط برای متون علمی و رسمی انجام می‌شود. کمتر از 2500 و بیشتر از 25000 واژه، به شکل توافقی نرخ‌گذاری خواهد شد.


انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

Nader Iranfar

آخرین فعالیت: 15 ساعت پیش

5 (3 بازخورد)


سرویس‌های مشابه

سرویس‌های مشابه با سرویس فوق

تولید محتوا حرفه ای

محتوا و ترجمه

تولید محتوا حرفه ای

(0)0 بازخورد


pooria35 pooria35

3,000,000

ترجمه و تدریس خصوصی زبان

محتوا و ترجمه

ترجمه و تدریس خصوصی زبان

(0)0 بازخورد


pooria35 pooria35

1,000,000

تایپ و تولید محتوا

محتوا و ترجمه

تایپ و تولید محتوا

(0)0 بازخورد


پیام ها