گویندگی به فارسی و انگلیسی

نیما مظفری نیما مظفری

0 در حال انجام

97 روز پیش

370 بازدید


هزینه

1,000,000 تومان

زمان تحویل

10 روز

تعداد فروش موفق

0 بار

توضیحات سرویس

روز بخیر. اینجانب آمادگی انجام پروژه با شرایط زیر را دارم: 1. ترجمه به انگلیسی برای نریشن و همچنین اجرای نریشن 2. ترجمه به فارسی از انگلیسی برای نریشن و همچنین اجرای نریشن با صدای خانم و آقا توضیحات: دوبله و گویندگی بدون لهجه فارسی با لهجه آمریکایی انجام می شود به دلیل دارا بودن سابقه سخنرانی و پرزنت فروش به زبانهای انگلیسی و فارسی، از انجام با کیفیت پروژه اطمینان دارم.


انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

نیما مظفری

آخرین فعالیت: 97 روز پیش

0 (0 بازخورد)


سرویس‌های مشابه

سرویس‌های مشابه با سرویس فوق

پیام ها